o namareferencereklamni stupovireklamni panoiuslugecjenikkontakt

Reklamni panoi

Mogućnosti oglašavanja:

· malih plakata na svim lokacijama
· mini jumbo plakata na svim lokacijama
· jumbo plakata na 14 lokacija


Prednosti:

· rasprostranjenost mreže u centru grada
· izuzetna prilagodljivost - trajanje
  oglašavanja vezano uz datum događanja
· oglašavanje velikih plakata u malim
  serijama
· uočljiv prijenos poruke ciljanoj publici


 

Lokacije:

· Zvonimirova Derenčinova Šubićeva Vončinina Šoštarićeva
Kaptol Gornji grad - uspinjača Varšavska Paromlinska
Jukićeva - Jagićeva - A. Žaje Tratinska Trg D. Petrovića - Tratinska
Savska - Studentski centar Savska - Cibona · Savska - Zagrepčanka
Gagarinov put - Pedagoška Gagarinov put - Šarengradska Stara Knežija
Savska - Veslačka Savska - Horvaćanska