o namareferencereklamni stupovireklamni panoiuslugecjenikkontakt

Usluge

Oglašavanje:

  • malih plakata (do formata B0) na reklamnim stupovima i panoima
  • mini jumbo plakata veličine 300×200 cm na reklamnim stupovima i panoima
  • jumbo plakata veličine 400×300 cm na reklamnim panoima
  • mega jumbo plakata do 40 m2 na reklamnim panoima

Usluge:
  • tisak jumbo i mini jumbo plakata