Skip to main content Skip to footer
Polje 'Ime' ne smije biti prazno
Polje 'Prezime' ne smije biti prazno
Molimo unesite valjanu Email adresu

Izjava o privatnosti

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo uz Vašu suglasnost i sukladno zakonskim propisima. Prikupljamo i koristimo samo one osobne podatke koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga ili koje ste nam dobrovoljno dali na raspolaganje. Osobnim podacima smatraju se svi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet korisnika. U to se ubrajaju na primjer Vaše ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona.

Koristimo Vaše podatke u svrhu realizacije naručene usluge, bilo da ste kontakt osoba našeg klijenta, dobavljač ili vanjski suradnik.

Prijenos podataka trećim osobama vršimo samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadataka u sklopu izvršenja naručene usluge. U slučaju da je potrebno prenijeti osobne podatke, klijent će na to biti upozoren prije samoga prijenosa.

Informacije koje se nalaze u podacima o plaćanju daje se trećoj osobi samo u knjigovodstvene svrhe, sukladno zakonskoj osnovi Zakona o računovodstvu; Zakona o PDV-u; Zakona o fiskalizaciji i svim ostalim važećim propisima sa područja financijskog poslovanja. Vaši osobni podaci su zaštićeni su i nisu dostupni trećoj strani. Vaše osobne podatke za slanje elektronske pošte u marketinške svrhe koristimo isključivo uz Vašu suglasnost. Korištenje Vaših podataka u zakonski dopuštenom okviru za poštanske marketinške aktivnosti možete opozvati u bilo kojem trenutku putem e-maila na adresu arto1@zg.t-com.hr. Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je zakonski potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i nas kao davatelja usluge.

U slučaju davanja marketinške privole podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.
U slučaju odbijenih ponuda, kada dakle nije dana privola za marketing, podatke odmah brišemo.
Osobni podaci koji više nisu potrebni nepovratno se uništavaju na siguran način.

Arto d.o.o.

Dolac 8
10000 Zagreb
Croatia

tel. +385 98 470 948

e-mail: arto.zagreb@gmail.com