Skip to main content Skip to footer

Reklamni panoi

Mogućnosti oglašavanja

 • malih plakata na svim lokacijama (guerilla)
 • mini jumbo plakata
 • jumbo plakata
 • mogućnost oglašavanja megajumbo plakata:
  • Kaptol 10×3 m
  • SC i Nova cesta 8×3 m
  • Cibona i Adžijina 12×3 m
  • Savska/Veslačka 14×3 m

Prednosti

 • rasprostranjenost mreže u centru grada
 • izuzetna prilagodljivost - trajanje oglašavanja vezano uz datum događanja
 • oglašavanje velikih plakata u malim serijama
 • uočljiv prijenos poruke ciljanoj publici

Lokacije 3×2 m

Derenčinova/Martićeva
Vončinina/Vlaška
Šoštarićeva/Langov trg
Varšavska
Paromlinska

LOKACIJE 4×3 m

Kaptol
Šoštarićeva
Šubićeva
Jukićeva - Jagićeva - A. Žaje
Trg D. Petrovića - Tratinska
Trg D. Petrovića Brozova
Savska - Studentski centar
Savska - Cibona
Savska - Veslačka
Savska Horvaćanska